engelsk flag   tysk flag   norsk flag   svensk flag   engelsk flag    australsk flag
exodraft logo

Ilma on palamisprosessin välttämätön elementti eikä se synnytä riittävää tulosta, jos tuloilmaa ei säädellä.

Savupiipun vetoon vaikuttavat elementit, kuten savupiipun leveys ja pituus sekä ulkoilmaelementit, kuten kausittaiset tuuliolosuhteet ja lämpötilat. Nykyinen veto ei välttämättä ole sama kuin usean kattilan vaihtelevat vetotarpeet.

exodraftin öljylämmitteiseen kattilaan tarkoitettu savupiipun savukaasuimurijärjestelmä säätelee vetoa ja ottaa huomioon kattilan vaihtelevat vetotarpeet.

Järjestelmän tehokkuus riippuu öljy- ja kaasulämmitteisten kattiloiden asianmukaisesta vedosta.

Savupiippu voi tuottaa seuraavia tuloksia, ellei sitä säädellä asianmukaisesti:

  • Päästötasojen nousu.
  • Tarpeettoman kalliit polttoaineen hinnat.
  • Asennuksen vähentynyt käyttöikä.

exodraft- savupiipun savukaasuimurijärjestelmä valvoo vetoa ja ylläpitää sitä halutulla tasolla ja hallinta varmistaa, että haluttu vedon taso saavutetaan.

Tuloksena on säännöllisesti optimaalisissa, hallittavissa ja yhdenmukaisissa olosuhteissa toimiva kattila.

chimney-draught-graph-uk

chimney-fan_oil-boiler_gas-boiler_illustration

    PYYDÄ LISÄTIETOA