Chimey Draft Technology
 • exodraft - Danmark
 • exodraft - Deutschland
 • exodraft - Norge
 • exodraft - Sverige
 • exodraft - France
 • exodraft - Polska
 • exodraft - Finland
 • exodraft - United Kingdom
 • exodraft - EU
 • ENERVEX - USA
 • Strona Główna
 • Drukuj
 • Skontaktuj się z nami
 • Login

Lisävarusteet

Savukaasuimureille on saatavana monenlaisia lisävarusteita, kuten erityskytkimiä, lämpötila-antureita, värähtelynvaimentimia, laippoja ja säätöruuveja.
Usein nämä lisävarusteet ovat valinnaisia, sillä niitä ei aina vaadita.


Flange FR

Terässavupiippuihin asentaminen edellyttää aina laippaa. Laippa vähentää värähtelyitä ja luo savukaasuimurille vakaan pinnan


Eristyskytkin

Eristyskytkin on lain mukaan asennettava savukaasuimurin välittömään läheisyyteen, jotta esimerkiksi nuohoojat voivat katkaista virran savukaasuimuriin. Vaadittu kytkin riippuu savukaasuimurin ohjausjärjestelmästä. Saatavana on kaksi mallia:

  2-napainen REP-AFB malleilleEFC15, EFC16, EFC35, EFC21 ja EFC25
  4-napainen REPSW2x16 malleilleEFC18 ja EBC20

Säätöruuvit
Savukaasuimuriin voidaan myöhemmin asentaa neljä säätöruuvia, jotka lisäävät tarvittaessa savukaasuimurin vakautta.


EFC-rasia
Jos ohjausjärjestelmä asennetaan paikkaan, jossa ei ole käytettävissä pistorasiaa, EFC21 tai EFC25 voidaan kiinnittää seinään käyttämällä EFC-rasiaa. Johdot voidaan viedä EFC-rasian alakautta seinää pitkin.


ES12
EBC20-ohjausjärjestelmän relerasia. Käytetään useiden kattiloiden järjestelmissä, joissa yli kaksi kattilaa on liitetty samaan savupiippuun. Relerasian avulla on mahdollista lisätä jopa neljä ylimääräistä kattilaa. Useita ES12-relerasioita voidaan kytkeä samanaikaisesti.


Taajuusmuuttaja
Taajuusmuuttajaa käytetään yhdessä EBC20-ohjausjärjestelmän kanssa säätämään kolmivaiheisten RSV400-4-2- ja RSV450-4-2-savukaasuimureiden nopeutta. Taajuusmuuttaja taka oikean jännitteen ja taajuuden näille kahdelle savukaasuimurimallille.


PDS-rasia
Turvapainekytkin yksittäisille kattiloille. PDS-rasia on lisävalvontayksikkö, joka voidaan liittää EBC20-ohjausjärjestelmään lisäämään turvallisuutta.