Chimey Draft Technology
 • exodraft - Danmark
 • exodraft - Deutschland
 • exodraft - Norge
 • exodraft - Sverige
 • exodraft - France
 • exodraft - Polska
 • exodraft - Finland
 • exodraft - United Kingdom
 • exodraft - EU
 • ENERVEX - USA
 • Strona Główna
 • Drukuj
 • Skontaktuj się z nami
 • Login

EBC20

EBC20 on automaattinen ohjausjärjestelmä kattilajärjestelmiin ja muihin järjestelmiin, joissa useita lämmönlähteitä on liitetty samaan savupiippuun. Ohjausjärjestelmä valvoo ja ylläpitää tiettyä vetoa säätelemällä vakiopainetta. EBC20-ohjausjärjestelmässä on tulo- ja lähtöliitännät kahdelle kattilalle. Tätä määrää voidaan lisätä useiden kattiloiden järjestelmissä käyttämällä ES12-relerasiaa.

Kun kattila- tai lämmitysjärjestelmä käynnistetään, savukaasuimuri käynnistyy enimmäisnopeudella. Järjestelmä ei ”vapauta” kattilaa/kattiloita ennen kuin se on mitannut riittävän vedon. Tämä tarkoittaa, että veto on aina riittävä asennuksen alkaessa. Tämä takaa kattiloille parhaat mahdolliset olosuhteet ja kattiloiden taloudellisen käytön.

Jos veto laskee asetetun arvon alapuolelle, savukaasuimurin nopeutta säädetään, kunnes veto saavuttaa jälleen vaaditun tason. Jos tämä ei ole mahdollista, kattilat tai lämmitysjärjestelmä sammutetaan. Tämä tehdään 15 sekunnin viiveen jälkeen perusteettomien sammutusten estämistä varten.

Järjestelmään voidaan määrittää hälytysraja ja viiveaika sekä käynnistys- ja sammutusajat. EBC20-ohjausjärjestelmässä on lisäksi ulkoinen syöttö painekytkimelle tai hälytykselle sekä mahdollisuus hälytyksen antamiseen esimerkiksi laitoksen hallintajärjestelmässä.

Asetuksia muuttamalla EBC20 voidaan asettaa myös:

 • säätelemään kattilahuoneen raitisilmansyöttöä
 • toimimaan 2-vaiheiseina säätimenä
 • säätelemään ylipaineen perusteella

Lisävarusteet:

ES12: EBC20-ohjausjärjestelmän relerasia. Käytetään useiden kattiloiden järjestelmissä, joissa yli kaksi kattilaa on liitetty samaan savupiippuun. Relerasian avulla on mahdollista lisätä jopa neljä ylimääräistä kattilaa. Useita ES12-relerasioita voidaan kytkeä samanaikaisesti.

PDS-rasia: Turvapainekytkin yksittäisille kattiloille. PDS-rasia on lisävalvontayksikkö, joka voidaan liittää EBC20-ohjausjärjestelmään lisäämään turvallisuutta.

Taajuusmuuttaja: Taajuusmuuttajaa käytetään yhdessä EBC20-ohjausjärjestelmän kanssa säätämään kolmivaiheisten RSV400-4-2- ja RSV450-4-2-savukaasuimureiden nopeutta. Taajuusmuuttaja takaa oikean jännitteen ja taajuuden näille kahdelle savukaasuimurimallille.