Chimey Draft Technology
 • exodraft - Danmark
 • exodraft - Deutschland
 • exodraft - Norge
 • exodraft - Sverige
 • exodraft - France
 • exodraft - Polska
 • exodraft - Finland
 • exodraft - United Kingdom
 • exodraft - EU
 • ENERVEX - USA
 • Strona Główna
 • Drukuj
 • Skontaktuj się z nami
 • Login

Vältä kaasu- ja hiilidioksidivuotoja sisäänrakennetun vikavarmennusjärjestelmän avulla

exodraftin avoimien tulisijojen savukaasuimurijärjestelmät ovat markkinoiden ainoat, joissa on hyväksytty vikavarmennustoiminto. Sillä varmistetaan, etteivät asukkaat altistu tarpeettomille vaarantilanteille avoimen kaasutulisijan takia. Voit joko turvata olemassa olevan kaasutulisijan tai valita uuden vikavarmennetun mallin.
Lisäksi savukaasuimurijärjestelmän ansiosta voit valita sen kaasutakan, jonka haluat, sen sijaan, että joutuisit valitsemaan rakennuksen arkkitehtuurin tai pohjapiirroksen salliman mallin. Joissain maissa järjestelmää voidaan käyttää yhdessä seinään asennettavan savukaasuimurin kanssa.

Turvallinen järjestelmäSavukaasuimurin ohjausjärjestelmä sammuttaa kaasunsyötön, jos savupiipun veto on riittämätöntä, mikä ohjaa mahdolliset vaaralliset kaasut ulos huoneesta. Se on ainoa kaasudirektiivin mukainen järjestelmä (EN298 GASTEC -hyväksyntä).
Ei vuotoriskiä
Savukaasuimurijärjestelmä luo savupiippuun optimaalisen alipaineen tuulesta ja sääolosuhteista riippumatta. Tämän ansiosta voit olla varma, ettei huoneeseen pääse vuotoja.
Perinteinen savupiippu ei ole välttämätön
Savukaasuimurijärjestelmä toimii riippumatta siitä, tapahtuuko veto katolla olevan savupiipun tai vaakasuuntaisen ulkoseinää pitkin kulkevan savupiipun kautta (ei käyttökelpoinen ratkaisu kaikissa maissa). Tämä antaa asiakkaalle vapauden valita tarpeidensa mukaisen kaasutulisijan.
Terveellisempi sisäilmastoSavupiipun optimaalisen vedon ansiosta savukaasuimuri poistaa vaaralliset savukaasut. Lisäksi se varmistaa tasaisen raitisilmansyötön.